Förutsättningarna för pressfriheten blir bättre med Ifrågasätt

By maj 3, 2019Nyheter

Världsdagen för pressfrihet uppmärksammas varje år den tredje maj för att bland annat belysa de olika hinder för fri livskraftig press som finns runt om i världen. Det handlar mycket om auktoritära styrens juridiska inskränkningar av pressfrihet, men även hot och olagliga aktioner mot journalister ägnade att stoppa granskning.

Utöver de legala möjligheterna för journalister att kunna göra sitt jobb behöver journalister och medieföretag även goda ekonomiska förutsättningar för att kunna granska maktmissbruk, avslöja korruption och ge människor en bättre koll på sin omvärld. Vi på Ifrågasätt jobbar hårt för att göra nytta på båda dessa områden.

Mindre problem med hot och trakasserier

Våra kunder väljer oss före andra alternativ för att vi tar arbetet mot hot och trakasserier på allvar. I Journalisternas trygghetsundersökning (Monica Löfgren Nilsson, 2017) framkommer att nästan sex av tio journalister i undersökningen har utsatts för hot någon gång, och ungefär en fjärdedel av de svarande uppgav att de fick motta hot under 2016. 13 procent hade någon gång fått motta hot via artikelkommentarer, och fem procent hade fått det under 2016.

Här finns också en förklaring till att många tidningssajter stängde ner sina kommentarsfält för ett antal år sedan. För 2012 respektive 2015 uppgav nämligen så många som 49 respektive 35 procent av de svarande att de under de senaste 12 månaderna fått ta emot kränkande kommentarer via kommentarsfält hos tidningarna. Hot och trakasserier drabbade såväl andra kommentatorer som journalister. Ifrågasätt lanserade sin kommentarstjänst i augusti 2017, det vill säga efter den undersökta perioden, och efter att de flesta sajter stängt ner sina kommentarsfält på grund av problemen.

TU:s vd Jeanette Gustafsdotter kräver i en krönika i dag att “internetplattformarna måste ta ansvar för pressfriheten”: “Hoten och trakasserierna riskerar att leda till självcensur, att bevakningar ställs åt sidan och att debatten tystnar. Här behöver vi gemensamt hitta en lösning där yttrandefriheten värnas samtidigt plattformarna tar större ansvar för hur deras tjänster utnyttjas.”

Ifrågasätt tar bort hot och kränkande kommentarer, men behöver trots att vi till exempel även tar bort kommentarer som är utanför ämnet eller är dubbletter bara ta bort ungefär en procent av alla kommentarer.

Ifrågasätt är inte en allomfattande kommunikationslösning och kan därför inte få bort alla hot och trakasserier som riktar sig till journalister, men vi kan skapa en arena där både läsare och journalister slipper dränkas i okvädningsord.

Bättre ekonomiska förutsättningar för medieföretagen

En av de stora utmaningarna för livskraftiga medier är en god ekonomi. Vikande annonsintäkter i både papper och på nätet skapar behov av att nya och förbättrade inkomstmöjligheter. Digitala prenumerationer har för vissa blivit en framgång, men för att det ska fungera i längden behöver läsarna känna en lojalitet med sin tidning. Där är artikelkommentarer ett bevisat sätt att öka engagemanget från läsarna och därmed skapas också en ökad lojalitet och även fler sidvisningar från återkommande besökare. För både annonsmodeller och prenumerationsmodeller skapar alltså artikelkommentarer möjligheter för ökade intäkter. Ifrågasätts fokus på ökat engagemang samtidigt som vi säkerställer att arenan är inbjudande ger oss bra verktyg för att hjälpa till i arbetet med att stärka journalistikens möjligheter.

Hot via artikelkommentarer Kränkningar via artikelkommentarer
2012 13 % 49 %
2015 15 % 35 %
2016 5 %