Ingen skillnad på alias och riktigt namn hos Ifrågasätt

By juni 19, 2019Insikter

Borttagna kommentarer, riktigt namn och aliasIfrågasätt tar bort ungefär 1-2 procent av de kommentarer som kommer in varje månad.

Sedan Ifrågasätt lanserade kommentarstjänsten i augusti 2017 har andelen borttagna kommentarer som skrivits under alias respektive eget namn fluktuerat något, men har det senaste året stabiliserat sig nära hälften. Det är en naturlig utveckling eftersom Ifrågasätt vet vilka användarna är, oavsett om de kommenterar under alias eller eget namn. Motivet till att använda alias är därför inte att man tror att man är anonym och kan skriva saker som bryter mot reglerna utan konsekvenser, utan att man av någon anledning inte är bekväm med att visa upp sitt namn för omvärlden.

Ungefär två tredjedelar av kommentarerna som tas bort bryter mot våra regler (att de till exempel inte håller sig till ämnet, eller är kränkande mot andra personer). En fjärdedel tas bort av tekniska skäl, som att de har varit halvfärdiga, är dubbletter av redan publicerade kommentarer eller att de publicerats under fel artikel. Resten (omkring nio procent) tas bort av användaren själv (vilket kan göras inom tio minuter efter publicering, om inget svar har kommit in på kommentaren innan dess).