Varför finns vi?

Internet har medfört enorma möjligheter för envar att rapportera om nyheter, uttrycka sina åsikter, argumentera för sina idéer samt anonymt uppmärksamma missförhållanden och maktmissbruk. Det är en utveckling som vi behöver värna och försvara mot inskränkningar.

Å andra sidan blir samtalsklimatet på nätet allt hårdare på många håll. De flesta mediehus valde tidigare att ta bort kommentarsfälten på sina hemsidor då de blivit bombarderade med hat, trakasserier och hot. Detta påverkar i sin tur läsarna som annars skulle vilja utrycka sina åsikter, men i stället skriver de ofta endast för likasinnade i sociala medier, eller är tysta.

Vi anser att det är ett demokratiskt problem. Vi behöver både värna rätten att vara anonym när situationen kräver det, samtidigt som vi skapar plattformar som är välkomnande gentemot alla som vill delta, och där användarna kan känna sig trygga med att trakasserier tas på allvar.

Ur detta problem såddes ett frö: Varför inte skapa en debattsida där folk kan få tala fritt, men med en ambition att främja seriösa diskussioner? Eller ännu bättre, varför inte skapa en plattform som flyttar över debatten där den tidigare var – på mediehusens hemsidor?

Vi vill bekämpa näthat och samtidigt förbättra medieföretagens ekonomi.

Vad vill vi?

Vår ambition är att göra det enklare för människor att utrycka sina åsikter på nätet och samtidigt minska hatet. Vi vill bidra till demokratin genom att främja den öppna debatten. Samtidigt som vi vill stärka relationen mellan våra kunder och deras läsare.

Vi vill ha ett samtalsklimat som uppmuntrar människor att dela sina åsikter och stöta och blöta sina argument mot varandra. Ett samtalsklimat där nättroll och näthat är ett minne blott.

Vi riktar oss till främst två målgrupper. Dels till mediehus och företag som vill öka interaktionen på sina hemsidor och bygga närmare relationer med sina besökare, dels till alla människor som vill utrycka sina åsikter på nätet och som vill delta i öppna debatter och seriösa diskussioner.

Hur skiljer vi oss från andra?

Vi är inte en del av traditionella sociala medier. Alltför många sociala medier silar mygg och sväljer kameler när det handlar om hot, hat och trakasserier genom att låta olagliga inlägg finnas kvar trots anmälan, samtidigt som harmlösa inlägg tas bort utan förklaring.

Till skillnad från många sociala medier är vårt mål inte heller att hålla användare kvar på vår egen sajt på bekostnad av våra samarbetspartners. Vi strävar efter att våra användare så mycket som möjligt ska interagera med andra användare hos våra samarbetspartners.