Seriösa debatter och ökad trafik

Få saker driver trafik, skapar engagemang samt genererar innehåll i samma omfattning som artikelkommentarer. Ifrågasätts kommentarsplattform, framtagen för medier, har som huvudsyfte att driva trafik, skapa engagemang och generera innehåll på publicisters webbsidor genom att tillåta läsare att kommentera och debattera artiklar.

Plattformen hjälper till att motivera en seriös och kvalitativ debatt som sker under ökad transparens och med fokus på fakta. Sedan lanseringen med vår första samarbetspartner i augusti 2017 har vi sett att lästiden ökar för artiklar med kommentarer, och besökare kommer tillbaka flera gånger till samma artikel. Det är också därför Ifrågasätt har blivit Sveriges ledande kommentarslösning, som används av flera av Nordens största tidningar.

Plattformen ger läsarna tillgång till fler perspektiv och djupare analyser av artiklarna, samtidigt som avståndet mellan skribenter och läsare minskar. Plattformen uppnår dessa saker genom att identifiera alla användare under registreringen och därmed ta bort anonymiteten, genom att automatiskt analysera kommentarerna och föreslå ändringar vid tveksamma formuleringar, samt genom en centraliserad manuell moderering understödd av automatiserad textanalys.

Läs mer om Ifrågasätts vision.

Öka värdet i de befintliga affärsmodellerna

Genom att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra seriösa och kvalitativa artikelkommentarer driver plattformen trafik till kundens egna sida. Därmed ökar livslängden för varje publicerad artikel, samtidigt som antalet återvändande besökare ökar.

Genom ett aktivt kommentarsflöde skapas också mer innehåll på varje sida. Detta lockar inte bara till nya besök och längre lästid, utan skapar också naturliga platser för annonser. Beroende på avtalsmodell har kunden möjlighet att själv sköta annonserna bland kommentarerna. Ifrågasätt erbjuder dessutom ett avtal med en annonslösning där Ifrågasätt hanterar allting som har med annonserna att göra, från avtal till publicering, och där intäkterna sedan delas mellan kunden och Ifrågasätt.

Mer trafik till er, och bara till er

Ifrågasätts kommentarstjänst kan användas med sociala medier för att möjliggöra en maximal spridning av artiklar och kommentarer.
Till skillnad mot sociala medier så är syftet dock att kommentarstjänsten hjälper till att driva trafiken till kundens sida, hålla kvar trafiken där samt att få den att återkomma oftare.

Ifrågasätt har därmed inte den intressekonflikt med sina kunder som sociala medier har i form av att driva trafik till sig själv. Plattformens fokus är alltid att trafiken skall gå till sajtägarens egna sidor, inte till Ifrågasätt.

På samma sätt utvecklas plattformen för att påminna och ge användarna notiser om nya kommentarer och intressanta artiklar på kundernas sidor.