1 av 5 svenskar kommenterar nyheter

By juni 17, 2019Insikter, Lästips

Reuters Institute for the Study of Journalism publicerade nyligen Digital News Report 2019, med fakta och insikter om digital nyhetskonsumtion baserad på en YouGov-undersökning med över 75 000 svarande i 38 länder. Rapporten visar på en hel del likheter och skillnader mellan huvudsakligen europeiska länder, men en del asiatiska och amerikanska (inklusive USA och Kanada) länder och Sydafrika är också med.

För Sveriges del är en av de intressanta uppgifterna att 19 procent av de svarande nyhetskonsumenterna uppgav att de kommenterar nyheter, antingen via sociala medier eller andra webbsajter. Det betyder att åtminstone omkring en femtedel av en nyhetssajts läsare troligen vill diskutera artiklarna som de läser. Det visar också en del av möjligheten till ökat läsarengagemang som kan skapas när man använder Ifrågasätt.