Riktlinjer för kommentarer via Ifrågasätts kommentarsplattform

Version 1.1, Publicerade: 2019-04-16

Ifrågasätts mål är att tillhandahålla och uppmuntra möjligheten för alla att kommentera och debattera åsikter och händelser som uttrycks via exempelvis nyhets- och debattartiklar. Förhoppningen är att möjliggöra en breddning av debatterna och låta fler och olika åsikter komma till tals under sansade och kontrollerade former.

För att möjliggöra detta och tillåta så breda, många och olika åsikter som möjligt uppmanar Ifrågasätt alla som kommenterar att följa riktlinjerna nedan. Görs inte detta kommer kommentarerna modereras och användaren riskerar då även att stängas av från Ifrågasätt.

Grunden för ifrågasätts riktlinjer är följande:

Respektera att olika personer har olika åsikter. Debattera, besvara och kritisera gärna andras åsikter och argument, men tänk på att inte kritisera eller angripa personen bakom åsikterna. Ta god tid på dig när du kommenterar och läs igenom din egen kommentar flera gånger innan du publicerar den. Tänk på att svar skall vara på det faktiska inlägget, inte på dess ton, och undvik att svara i affekt.

Tänk på följande delar när du skriver dina kommentarer:

  • Håll dig till ämnet som kommentarsflödet berör
  • Besvara kommentarer och framför egna åsikter i god ton
  • Visa respekt för dem som eventuellt berörs av nyhets- eller debattartikeln
  • Undvik antaganden och personangrepp
  • Förlöjliga inte dina motdebattörer
  • Tillskriv inte någon annan person åsikter och lägg inte ord i munnen på dina motdebattörer
  • Underbygg dina egna argument med fakta och referenser
  • Kommentarer ska skrivas på det språk som artikeln är skriven på, så att alla som kan läsa artikeln också kan läsa kommentarerna

Glöm heller inte att berömma dina med- och motdebattörer när så passar.

Kommentarer som bryter mot dessa riktlinjer kommer att tas bort. Hat, hot och lagbrott accepteras aldrig. Användare som bryter grovt eller upprepat mot reglerna eller som på andra sätt försöker försvåra en konstruktiv debatt kommer att stängas av från Ifrågasätt.

Vid känsliga ämnen, till exempel sådana som berör enskilda personer eller unga, kommer granskningen av inläggen att vara särskilt strikt.

Slutligen: Tänk på att du är juridiskt ansvarig för det du skriver. Ifrågasätt samarbetar med polisen när så krävs för att underlätta lagföring.

Fler förhållningsregler finns även i användarvillkoren som du kan läsa på https://www.ifragasatt.se/anvandarvillkor

Vill du komma i kontakt med Ifrågasätts moderatorer kan du göra detta via e-post på moderator@ifragasatt.se.