Category

Insikter

Ingen skillnad på alias och riktigt namn hos Ifrågasätt

By | Insikter

Borttagna kommentarer, riktigt namn och aliasIfrågasätt tar bort ungefär 1-2 procent av de kommentarer som kommer in varje månad.

Sedan Ifrågasätt lanserade kommentarstjänsten i augusti 2017 har andelen borttagna kommentarer som skrivits under alias respektive eget namn fluktuerat något, men har det senaste året stabiliserat sig nära hälften. Det är en naturlig utveckling eftersom Ifrågasätt vet vilka användarna är, oavsett om de kommenterar under alias eller eget namn. Motivet till att använda alias är därför inte att man tror att man är anonym och kan skriva saker som bryter mot reglerna utan konsekvenser, utan att man av någon anledning inte är bekväm med att visa upp sitt namn för omvärlden.

Ungefär två tredjedelar av kommentarerna som tas bort bryter mot våra regler (att de till exempel inte håller sig till ämnet, eller är kränkande mot andra personer). En fjärdedel tas bort av tekniska skäl, som att de har varit halvfärdiga, är dubbletter av redan publicerade kommentarer eller att de publicerats under fel artikel. Resten (omkring nio procent) tas bort av användaren själv (vilket kan göras inom tio minuter efter publicering, om inget svar har kommit in på kommentaren innan dess).

Hälften av kommentatorerna använder alias

By | Insikter

Andel av användarna som kommenterar under aliasMed Ifrågasätts kommentarstjänst kan man skapa ett alias i stället för att kommentera under sitt riktiga namn. Det är dock respektive sajt som bestämmer om alias ska kunna användas för just den artikeln. Diagrammet här intill visar hur stor andel av Ifrågasätts användare som använder ett alias för att kommentera, när det är tillåtet att kommentera med alias. Som man kan se var det knappt en tredjedel som använde alias i början, men när Ifrågasätts kommentarstjänst hade varit i gång i nästan ett år började andelen stabilisera sig omkring 50 procent. En del av dem som använder alias har dessutom ett alias som ligger nära deras riktiga namn, oftast ett smeknamn. Oavsett om man kommenterar med ett alias eller sitt riktiga namn så vet Ifrågasätt vem det är som står bakom kommentaren. Det är en anledning till att kvaliteten på kommentarerna är lika hög för kommentarer med alias som för kommentarer under riktigt namn.

En del kommentatorer har hört av sig och tycker att det är självklart att man ska skriva under sitt riktiga namn och tycker därför att alias inte ska vara tillåtet. Ungefär lika många har hört av sig och tycker tvärtom att alla borde tvingas att skriva under alias i stället för sitt riktiga namn, av integritetsskäl. Det är svårt att vid samma tillfälle göra alla användare helt nöjda, men vi tycker att vi har hittat en balans i avvägningen mellan transparens och skydd för integriteten.

1 av 5 svenskar kommenterar nyheter

By | Insikter, Lästips

Reuters Institute for the Study of Journalism publicerade nyligen Digital News Report 2019, med fakta och insikter om digital nyhetskonsumtion baserad på en YouGov-undersökning med över 75 000 svarande i 38 länder. Rapporten visar på en hel del likheter och skillnader mellan huvudsakligen europeiska länder, men en del asiatiska och amerikanska (inklusive USA och Kanada) länder och Sydafrika är också med.

För Sveriges del är en av de intressanta uppgifterna att 19 procent av de svarande nyhetskonsumenterna uppgav att de kommenterar nyheter, antingen via sociala medier eller andra webbsajter. Det betyder att åtminstone omkring en femtedel av en nyhetssajts läsare troligen vill diskutera artiklarna som de läser. Det visar också en del av möjligheten till ökat läsarengagemang som kan skapas när man använder Ifrågasätt.