Category

Lästips

1 av 5 svenskar kommenterar nyheter

By | Insikter, Lästips

Reuters Institute for the Study of Journalism publicerade nyligen Digital News Report 2019, med fakta och insikter om digital nyhetskonsumtion baserad på en YouGov-undersökning med över 75 000 svarande i 38 länder. Rapporten visar på en hel del likheter och skillnader mellan huvudsakligen europeiska länder, men en del asiatiska och amerikanska (inklusive USA och Kanada) länder och Sydafrika är också med.

För Sveriges del är en av de intressanta uppgifterna att 19 procent av de svarande nyhetskonsumenterna uppgav att de kommenterar nyheter, antingen via sociala medier eller andra webbsajter. Det betyder att åtminstone omkring en femtedel av en nyhetssajts läsare troligen vill diskutera artiklarna som de läser. Det visar också en del av möjligheten till ökat läsarengagemang som kan skapas när man använder Ifrågasätt.

Digiday skriver om Ifrågasätt

By | Lästips

Mediesajten Digiday skrev nyligen en artikel som tar upp flera aspekter av Ifrågasätts arbete. Den tar även upp hur The Wall Street Journal och The Times of London arbetar med läsarengagemang och kommentarer.

“One publisher looked at 10 of their most-commented-upon articles and found the average reading time was 25% higher than articles of a similar length, according to [Ifrågasätt CEO Gustav] Hjärn. Typically, opinion articles by editorial columnists have a lot of comments. On average, 90% of these articles have comments, and on average 50% of human-interest feature articles have comments, he added.”

‘Growing the number isn’t always the key’: How publishers approach comment strategies